Wolontariat w Pieczy Zastępczej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje wolontariuszy chętnych do współpracy i pomocy w nauce podopiecznym rodzin zastępczych. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami pod nr tel. (32) 449 35 15 lub 885 141 307 lub 885 141 309 .