Plan nadzoru pedagogicznego w 2013 roku

PLAN HOSPITACJI / ANALIZY DOKUMENTACJI

 

MIESIĄC

 

OSOBA/GRUPA HOSPITOWANA

 

PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆ

 

ANALIZA DOKUMENTACJI

STYCZEŃ

1. Zaległe hospitacje zajęć z ubiegłego roku.

2. Kontrola dokumentacji dotyczącej dodatkowych zajęć w ramach Sekcji, Kół Zainteresowań, Samorządu Wychowanków.

3. Przegląd dokumentacji prowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej.

 

Kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców (teczki wychowanków dzienniki zajęć)

 

LUTY/MARZEC

1. Specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta; kontrola prowadzonej dokumentacji.

2. Kontrola dokumentacji grup wychowawczych.

- szacunek wobec siebie i innych

Kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców (teczki wychowanków dzienniki zajęć)

 

KWIECIEŃ/MAJ

Mieszkanie Usamodzielnienia;

kontrola prowadzonej dokumentacji.

- moje mocne strony siła do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych i sprawnego kierowania własnym rozwojem;

- zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami;

Kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców (teczki wychowanków dzienniki zajęć)

 

CZERWIEC

Przegląd dokumentacji prowadzonej oraz analiza realizacji planu pracy w Dziale Pieczy Zastępczej

 

Kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców (teczki wychowanków dzienniki zajęć)

 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

Grupa I; kontrola dokumentacji grupy

- rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji psycho-ruchowej;

- alternatywne formy spędzania czasu wolnego;

- budowanie pozytywnej samooceny;

- korygowanie wad postawy poprzez aktywny udział w zajęciach sportowych;

- alternatywne formy edukacji jako forma zainteresowania nauką/edukacją;  

Kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców (teczki wychowanków dzienniki zajęć)

 

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Grupa II; kontrola dokumentacji grupy

 

Kontrola dokumentacji prowadzonej przez wychowawców (teczki wychowanków dzienniki zajęć)

PLAN ZEBRAŃ/SPOTKAŃ/NARAD/KONFERENCJI

 

MIESIĄC

 

KONFERENCJE

 

NARADY ROBOCZE

 

POSIEDZENIA ZdOASW

 

STYCZEŃ

Konferencja podsumowująca  I semestr  roku szkolnego 2012/2013

1. zebrania Zespołu ds. opracowania wdrożenia i monitorowania Systemu Zarządzania Ryzykiem,

 

2. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

ZdOASWaktualizacja listy wychowanków, przejścia między grupami,

ZdOASWPieczy Zastępczej

 

LUTY

 

1. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

ZdOASWPieczy Zastępczej

 

MARZEC

 

1. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

ZdOASWDziału Opiekuńczo.-wychowawczego

ZdOASWPieczy zastępczej

 

KWIECIEŃ

 

Konferencja samoszkoleniowa

prowadzona przez psychologa i pr.socjalnego placówki

 

zajęcia otwarte: praca z rodziną – mama i jafragmenty mojej tożsamości

1. przygotowanie do posiedzeń ZdOASWomówienie zasad prowadzenia wymaganej dokumentacji,

2. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

ZdOASWDziału Opiekuńczo.-wychowawczego

ZdOASWPieczy zastępczej

 

MAJ

 

1. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

2. organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego,

 

ZdOASWPieczy Zastępczej

ZdOASWPieczy Zastępczej

 

CZERWIEC

Konferencja podsumowująca   rok szkolny 2011/2012

1. przygotowanie dokumentacji pod kątem kontroli sędziego S.R.

 

2. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

ZdOASWPieczy Zastępczej

LIPIEC

   

ZdOASWPieczy Zastępczej

SIERPIEŃ

Konferencja inaugurująca nowy rok szkolny 2013/2014

   

 

WRZESIEŃ

 

1. omawianie nadzoru pedagogicznego, ustalenia dotyczące planów pracy na nowy rok szkolny,

2. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

ZdOASWDziału Opiekuńczo.-wychowawczego

ZdOASWPieczy zastępczej

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

Konferencja samoszkoleniowa

prowadzona przez terapeutę placówki:

samookaleczeniaprzemiana cierpienia psychicznego w ból fizyczny

1.cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

omówienie spraw bieżących

 

2. organizowanie okolicznościowego spotkania dla emerytowanych pracowników placówki,

ZdOASWDziału Opiekuńczo.-wychowawczego

 

ZdOASWPieczy Zastępczej

 

LISTOPAD

 

1. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

 

2. organizowanie spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Nauczyciela

ZdOASWPieczy Zastępczej

 

GRUDZIEŃ

 

1. cykliczne spotkania z pracownikami dot. spraw bieżących

omawianie spraw bieżących

 

2. organizacja pracy w okresie wizyt „Mikołajków”,

 

3.organizacja wizyty gości z DRK oraz spotkania wigilijnego dla całej społeczności,

 

4.organizacja pracy w okresie świąteczno-noworocznym,

ZdOASWPieczy Zastępczej